Mediacijos paslaugos - Juris Mediator
Privalomosios mediacijos paslaugos Kaune. Kvalifikuoti “Juris mediator” teisininkai - mediatoriai teikia privalomosios mediacijos, ikiteisminės ir teisminės mediacijos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.
Privalomoji mediacija kaune, Privalomoji mediacija, mediatoriai kaune, mediacijos paslaugos kaune, mediacijos paslaugos, mediatoriai kaune
15778
page-template-default,page,page-id-15778,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Mediacijos paslaugos

Mediacijos paslaugos

Mediacijos paslaugos

Mediacijos paslaugos. Kaune. Privalomoji mediacija taikoma nuo 2020-01-01
sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena LR CPK nustatyta tvarka.
Kvalifikuoti “Juris mediator” teisininkai – mediatoriai Kaune teikia privalomosios
mediacijos paslaugas iškilus šeimoms ginčams, atlieka mediacijos paslaugas fiziniams
ir juridiniams asmenims iškilus ginčams dėl sutarčių vykdymo. Mediacijos metu
pasiekus ginčo šalims taikų susitarimą mediatorius paruošia taikos sutartį, kurią
supaprastinto proceso tvarka tvirtina teismas ir ji turi galutinio teismo sprendimo (res
judicata) galią, yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Atlikus privalomosios
mediacijos paslaugas “Juris mediator” teisininkai – mediatoriai išduoda pažymą dėl
mediacijos įvykdymo ir jei mediacija nepasibaigė taikos sutartimi, tada ginčo šalys su
išduota mediacijos pažyma, gali skyrybų procesą pratęsti teisme ginčo teisenos tvarka.

 

 

“Juris mediator” teikiamos mediacijos paslaugos:

  • Teikiame privalomosios mediacijos paslaugas;
  • Teikiame turtinių, neturtinių prievolių mediacijos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

 

Kas yra mediacija:

Mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai
(tretieji nešališki asmenys) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Mediacijos
įstatyme numatyta, kad mediacija gali būti taikoma sprendžiant civilinius (t. y. šeimos
ir kitus) ginčus, kurie yra ar gali būti nagrinėjami teisme civilinio proceso tvarka,
tačiau svarbu tai, kad mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus
leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutartį. Ginčo šalys gali pasinaudoti šiuo ginčo
sprendimo būdu tiek tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme (neteisminė
mediacija), tiek ir tuo atveju, kai bylą jau nagrinėja teismas (teisminė mediacija).
Mediacijoje taikomi savanoriškumo, neutralumo, nešališkumo ir kiti principai.
Mediacijos įstatyme taip pat įtvirtintas vienas iš esminių mediacijos principų
konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad, jeigu ginčo šalys nesusitarė kitaip,
ginčo šalys, mediatoriai ir mediacijos paslaugų administratoriai turi laikyti paslaptyje
visą mediacijos ir su ja susijusią informaciją, išskyrus informaciją, kurios reikia
siekiant patvirtinti ar įvykdyti mediacijos metu sudarytą taikos sutartį, ir informaciją,
kurios neatskleidimas prieštarautų viešajam interesui (pavyzdžiui, kai reikia užtikrinti
vaiko interesus arba užkirsti kelią žalos fizinio asmens sveikatai ar gyvybei
atsiradimui). Ši nuostata užtikrina, kad jokia mediacijos metu pateikta informacija
negalės būti panaudota prieš ją pateikusią ginčo šalį, išskyrus jau minėtas išimtis.
Mediacijos paslaugas gali teikti tik asmenys, atitinkantys Mediacijos įstatyme
numatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įrašyti į   Lietuvos Respublikos mediatorių
sąrašą.
Mediatoriai, kurie yra teisėjai, gali vykdyti tik teisminę mediaciją.
Taikant mediaciją, ginčai paprastai išsprendžiami kur kas operatyviau nei teisme,
šalys patiria mažiau ginčo sprendimo išlaidų, padidėja tikimybė konkretaus ginčo
atveju tarp šalių atkurti ne tik teisinę, bet ir socialinę taiką. Svarbu pažymėti, kad
pradėjus mediaciją sustabdomi ieškinio senaties terminai. Taigi, net ir nepavykus
taikiai išspręsti ginčo, šalys išsaugo savo teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į
teismą.
Jei, padedant mediatoriui, ginčo šalims pavyksta taikiai išspręsti ginčą, sudaroma
taikos sutartis. Ši sutartis, patvirtinta teismo supaprastinto proceso tvarka, gali būti
vykdoma priverstinai.
Vadovaujantis Mediacijos įstatymu čia, nuo 2020 m. sausio 1 d. taikoma privalomoji

mediacija sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus
ginčo teisena Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (plačiau žr. ,,Privalomoji
mediacija“).

 

 

Turite klausimų susijusių su mediacijos taikymu, susisiekite su mumis:
Tel.nr. :   +370 657 5 0014